Sản phẩm   >   Keo và chất dính

Tìm kiếm theo ứng dụng

Dành cho công trình dân dụng Dùng cho sản xuất gỗ Dùng cho công nghiệp

Tìm kiếm theo thành phần

Nhựa Acrylic Nhựa Urethane Nhựa Epoxy Nhựa Vinyl Acetate Nhựa cao su Silicone Loại khác

Các sản phẩm nổi bật

Sản phẩm nổi bật

Keo nhũ tương Vinyl Copolymer AE-1000

Aica EcoEco Bond Series
Mã sản phẩm: AE-1000
Ứng dụng: olefin, ván chân tường
Thành phần: Loại khác

Keo α-cyanoacrylate

Aica Aibon Series
Mã sản phẩm: N-1300
Ứng dụng: tăng tốc hóa cứng cho lắp ráp vật liệu
Thành phần: Loại khác

Keo dán khô nhanh

Aica Aibon Series
Mã sản phẩm: N-1010
Ứng dụng: dán, lắp ráp vật dụng dân dụng
Thành phần: Loại khác