Sản phẩm   >   Keo và chất dính

Tìm kiếm theo ứng dụng

Dành cho công trình dân dụng Dùng cho sản xuất gỗ Dùng cho công nghiệp

Tìm kiếm theo thành phần

Nhựa Acrylic Nhựa Urethane Nhựa Epoxy Nhựa Vinyl Acetate Nhựa cao su Silicone Loại khác

Các sản phẩm nổi bật

Sản phẩm nổi bật

Keo Urethane JW-900N

Aica EcoEco Bond Series
Mã sản phẩm: JW-900N
Ứng dụng: primer
Thành phần: Nhựa Urethane

Keo Urethane JW-504

Aica EcoEco Bond Series
Mã sản phẩm: JW-504
Ứng dụng: thi công tấm vinyl
Thành phần: Nhựa Urethane

Keo Urethane JW-410

Aica EcoEco Bond Series
Mã sản phẩm: JW-410
Ứng dụng: dùng trong thi công sàn
Thành phần: Nhựa Urethane

Keo Urethane JW-280PRO

Aica EcoEco Bond Series
Mã sản phẩm: JW-280PRO
Ứng dụng: thi công sàn gỗ
Thành phần: Nhựa Urethane

Keo Urethane JW-240

Aica EcoEco Bond Series
Mã sản phẩm: JW-240
Ứng dụng: thi công sàn gỗ
Thành phần: Nhựa Urethane