Sản phẩm   >   Keo và chất dính

Tìm kiếm theo ứng dụng

Dành cho công trình dân dụng Dùng cho sản xuất gỗ Dùng cho công nghiệp

Tìm kiếm theo thành phần

Nhựa Acrylic Nhựa Urethane Nhựa Epoxy Nhựa Vinyl Acetate Nhựa cao su Silicone Loại khác

Các sản phẩm nổi bật

Sản phẩm nổi bật

Keo đa năng Stronglue


Mã sản phẩm: SE-1000
Ứng dụng: đa năng, dán được mọi vật liệu
Thành phần: Silicone

Keo Silicone GS-300

Aica EcoEco Bond Series
Mã sản phẩm: GS-300
Ứng dụng: dán tấm calcium silicate
Thành phần: Silicone

Keo Silicone SE-1

Aica Joly Seal Series
Mã sản phẩm: SE-1
Ứng dụng: dán ván tường
Thành phần: Silicone

Keo Silicone SE-700

Aica EcoEco Bond Series
Mã sản phẩm: SE-700
Ứng dụng: dùng trong thi công sàn
Thành phần: Silicone