Sản phẩm   >   Keo và chất dính   >   Dùng cho công nghiệp

Tìm kiếm theo ứng dụng

Dành cho công trình dân dụng Dùng cho sản xuất gỗ Dùng cho công nghiệp

Tìm kiếm theo thành phần

Nhựa Acrylic Nhựa Urethane Nhựa Epoxy Nhựa Vinyl Acetate Nhựa cao su Silicone Loại khác

Các sản phẩm nổi bật

Sản phẩm nổi bật

Keo α-cyanoacrylate

Aica Aibon Series
Mã sản phẩm: N-1300
Ứng dụng: tăng tốc hóa cứng cho lắp ráp vật liệu
Thành phần: Loại khác

Keo cao su RS-672L

Aica Aibon Series
Mã sản phẩm: RS-672L
Ứng dụng: cho vật liệu composite
Thành phần: Nhựa cao su

Keo cao su RA-910

Aica EcoEco Bond Series
Mã sản phẩm: RA-910
Ứng dụng: primer
Thành phần: Nhựa cao su