Tin tức  >   Thông tin sản phẩm  >   Hệ Thống Sơn Sàn Epoxy

JE-10 Hệ thống sơn lăn Epoxy

JE-10 là hợp chất gồm 2 thành phần gốc

JEX-210/JF-210 Màn cách ẩm

JEX-210/JF-210 là loại vữa 3 thành phần gốc xi măng kết hợp với nhựa Epoxy cải tiến gốc ...